Tugas Pokok Dan Fungsi Kementerian Sosial Masyarakat :

  • Bertanggungjawab terhadap aksi sosial dan kemasyarakatan
  • Melakukan aksi tanggap bencana dan kerelawanan