Tugas Pokok dan Fungsi Kementerian Luar Negeri :

  • Sebagai delegator untuk cara eksternal BEM
  • Bertanggungjawab membangun dan memperkuat komunikasi organisasi yang baik diluar BEM
  • Bertanggungjawab terhadap pencintraan BEM diluar PNM